Obec Lietavská Svinná - Babkov
Obec Lietavská Svinná - Babkov

Ohlásenie drobná stavba

Vybavuje:  Monika Ševčíková

                   +421 41 568 8615
                    monika.sevcikova@obeclietsvinnababkov.info 

súvisiace tlačivá na stiahnutie: tu

  1. Podľa ustanovení stavebného zákona:

Stavebník môže uskutočniť drobnú stavbu, len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky (§ 57 ods. 2).

 Ohlásenie stavebnému úradu postačí (§ 55 ods. 2):

· pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;

· pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,

· pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4,5 m,

· pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavieb elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby.

 Drobné stavby (§ 139b ods. 6 až 8) sú stavby, ktoré :

· majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu)

           · nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:

 - prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,

           - podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3m, napríklad pivnice,             žumpy.

 Za drobné stavby sa považujú aj:

· stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,

          · oplotenie,

· prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,

· nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.,

· reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m²; Podľa § 43 ods. 3 stavebného zákona: Najväčšou informačnou plochou sa rozumie kolmý priemet jednej najväčšej informačnej plochy umiestnenej na reklamnej stavbe na zvislú rovinu podľa projektovej dokumentácie predloženej stavebnému úradu.

 

 Za drobné stavby sa nepovažujú : stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení, vodné stavby, stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom (§ 139b ods. 8).

Priestupku sa dopustí a pokutou do 331 € sa potresce ten, kto uskutočňuje drobnú stavbu, ktorú treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním [§ 105 ods. 1 písm. a)].

Stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu do 13 277 €  právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá uskutočňuje drobnú stavbu, ktorú treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním [§ 106 ods. 1 písm. a)].

 

  1. Podľa ustanovení stavebného zákona:

Stavebník môže uskutočniť ohlásené stavebné úpravy alebo udržiavacie práce len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky (§ 57 ods. 2).

 

Ohlásenie stavebnému úradu postačí za súčasného splnenia nasledovných podmienok, a to:

 

a) pri stavebných úpravách, ktorými sa

- podstatne nemení vzhľad stavby,

- nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby,

- nemení sa spôsob užívania stavby

- neohrozujú sa záujmy spoločnosti;

 

b) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť

- stabilitu stavby,

- požiarnu bezpečnosť stavby,

- vzhľad stavby - životné prostredie a

- pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

 

Priestupku sa dopustí a pokutou do 331 € sa potresce ten, kto uskutočňuje stavebné úpravy alebo udržiavacie práce, ktoré treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním [§ 105 ods. 1 písm. a)].

 

Stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu do 13 277 € právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá uskutočňuje stavebné úpravy alebo udržiavacie práce, ktoré treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním [§ 106 ods. 1 písm. a)].

Občan

Mapový portál obce

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Preklad (translations)

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, streda 17. 7. 2024
slabý dážď 31 °C 17 °C
štvrtok 18. 7. polojasno 27/15 °C
piatok 19. 7. oblačno 28/15 °C
sobota 20. 7. zamračené 26/15 °C

Harmonogram zberu plastov a elektro

plasty

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Zakladajúce členky skupiny. Zľava:F. Kasáková,A. Kasáková, Ž. Gažúrová, E. Barčiaková, Ľ. Štefaníková,J. Doricová, A. Melišíková (sedemdesiate roky)